C Z T E R Y  P O K O J E

Poszukiwanie formy ekspresji aktorskich poprzez fizyczne działanie. Choreografia będzie podstawą do tworzenia postaci a także przestrzeni działania. Zagłębimy się w rejony groteski i absurdu, ale nie po to aby pojmować je rozumem, lecz aby nauczyć ciało natychmiastowej reakcji na wyobraźnię.

Punktem wyjścia dla tworzenia choreografii będą elementy współczesnych zdobyczy tanecznych oraz akrobacje partnerskie. Ostateczną zdobyczą będzie zaś słowo, które powstanie jako nieodłączny element działającej postaci.

Tematem warsztatu i etiud, nad którymi będziemy pracować, są cztery pokoje - ich wyposażenie, historie, przedmioty napotkane, bądź takie które mogą zostać przyniesione. Pokój - jest metaforą przestrzeni dookreślonej, która niekoniecznie musi być przestrzenią mieszkania.


warsztat prowadzą BASZA SONGIN i NINA WOLSKA