na treningach zajmiemy się rozwijaniem technik związanych z pracą aktora/performera/tancerza, poprzez trening fizyczny, wokalny oraz interpretacyjny


celem treningów jest rozwinięcie osobistego potencjału w zakresie kreatywności, fantazji i zdolności ekspresji na płaszczyźnie ruchu, głosu i technik aktorskich, zawierzenie własnym zdolnościom improwizacji oraz oswojenie się z różnorodnymi jakościami ruchu, wydobywania głosu, możliwościami interpretacji tekstu, tworzenia postaci, tworzenia zdarzenia scenicznego oraz ze współpracą z partnerem i grupą


treningi są skierowane zarówno dla osób, które zajmują się lub chcą zajmować się sztukami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, ale również dla osób które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje i talenty


PRACA Z RUCHEM SCENICZNYM

w oparciu o wymagający trening kondycyjny i sprawnościowy z elementami akrobatyki, ćwiczeń wzajemnościowych, w tym podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemną uwagą, asekuracją, świadomością ciała, grupy, współdziałania z partnerem.

praca z wyobraźnią przestrzenną, graficzną i plastyczną w ruchu scenicznym i działaniu z partnerem.


IMPROWIZACJA

ruchowa, aktorska i muzyczna, zarówno solo jak i w grupie


PRACA Z GŁOSEM

od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego. poszukiwanie ekspresji dźwiękowych oraz współbrzmienia scenicznego dźwięku (mowy, pieśni, oddechu) z ruchem, przestrzenią, sytuacją sceniczną, postacią. praca w grupie pozwala odkryć swoje miejsce i współbrzmienie w harmonii dźwiekowej, rytmicznej i zdarzeniowej.


w trakcie warsztatów uczestnicy poznają kilka tradycyjnych ludowych pieśni z Polski oraz Litwy (sutartines).

propracujemy również nad aspektem improwizacji dźwiękowej w ruchu.


ETIUDY

z wykorzystaniem ćwiczeń, rytmów i pieśni poznanych podczas treningu. praca interpretacyjna oraz tworzenie własnych partytur graficznych i rytmicznych w ruchu scenicznym. łączenie ekspresji dźwiękowych oraz współbrzmienia scenicznego dźwięku (mowy, pieśni, oddechu) z ruchem, przestrzenią, sytuacją sceniczną, postacią.warsztat prowadzą: BASZA SONGIN  oraz  ANETA GROSZYŃSKA / ALEKSANDRA GRONOWSKA

T E A T R  F I Z Y C Z N Y  T R E N I N G I

C I A Ł O - G Ł O S - P A R T N E R

TRENINGI / 5. MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH

TERNINGI /  NA ZAPROSZENIE TEATRU AKRO W TORUNIU